Ditt företags visuella uttryck

Att kommunicera är inte alltid det lättaste, som företag eller organisation. För att kunna nå ut till sin målgrupp och kunder. Därför är det extra viktigt att vara tydlig med all typ av kommunikation. Både i text och design. Som i din grafiska profil.

Vad är en grafisk profil?

Det är en slags guide till ett företags eller organisations visuella uttryck och identitét. Helt enkelt hur du ska kommunicera grafiskt. För att förstärka ditt varumärke så det framgår tydligt vem du är och hur du vill uppfattas. För att attrahera och locka in kunder genom en sammanhängande kommunikation. Desto tydligare grafisk profil du har desto lättare blir det för dig att träffa rätt och nå kunder.

Vad ska den innehålla?

Det kan innehålla delar som: 

  • Logotyp
  • Typsnitt
  • Färger 
  • Grafiska element 
  • Bilder


Det ska vara allt visuellt som ska representera ditt företag som en instruktionsbok till hur ditt varumärke ska se ut. Vilka färger ska associeras med ditt företag för att rätt känsla och intryck ska nå ut till kunderna. Blå för trygghet eller röd för energi exempelvis. Ska det finnas flera olika versioner på loggan som kan användas för att passa in på alla slags bakgrunder mörk som ljus. Det är precis detta den grafiska profilen ska förklara.

Logotyp

Detta är en unik symbol med eller utan ett typsnitt som ska representera ditt företag. Något som enkelt ska förklara vem ni är till omvärlden. Ofta är en logotyp det första intrycket som man får av ett företag. Hur du uppfattas och upplevs kan påverkas beroende på hur din logotyp ser ut. Eftersom det är sammankopplat till din varumärkesidentitet. Därför är det viktigt att ha en logotyp som är sannhetsenligt med företagets identitet. Ta Ferrari som exempel. Deras logga är en stegrande häst som ger associationer till fart och spänning. Eller Disney där loggan är ett slott vilket symboliserar fantasi och magi. Två loggor som betyder och upplevs på helt olika sätt.

Typsnitt

Ett typsnitt är en mängd bokstäver, siffror och andra tecken som har ett liknande utseende och ett samlingsnamn. Som exempelvis Times New Roman eller Futura. 

Beroende på om ett typsnitt är rakt, rund eller spetsig framförs olika budskap. Runda kan exempelvis uppfattas som vänliga medans raka kan kännas mer djärva. Därför är det viktigt att välja ett typsnitt som ger ifrån sig rätt känsla och som du vill att ditt företag ska uppfattas av dina kunder.

Färger

Vilka färger ditt företag använder i sin kommunikation ger ifrån sig olika budskap och säger mycket om ditt varumärke. Dom påverkar oss människor både medvetet och omedvetet. Då vi associerar och upplever dom olika färgerna på samma sätt. Som grönt vilket kan signalera och ge känslan av harmoni och lugn.

Grafiska element

Grafiska element kan till exempel vara ikoner och symboler som förklarar och förtydligar information och budskap till mottagaren. Grafiska element bidrar även till att ge en visuell snygg touch och medför en levande layout. 

Bilder

Bildspråket i ett företags kommunikation kan berätta mycket utan att använda ord. Det kan innehålla en produktbild mot en vit bakgrund eller människor i en levande miljö. Inget är fel eller rätt men dom två alternativen säger och upplevs olika. Allt beror helt på vad ditt företag vill förmedla och locka till sig för kunder. Ska kunderna relatera till människorna eller ska fokuset ligga på produkten och vad den medför? Det är frågor du behöver ställa dig för att kunna avgöra vilka bilder och bildspråk som du vill använda dig av.

Varför den grafiska profilen är viktig

Med en sammanhängande grafisk profil blir det lättare för kunder att känna igen företaget och kommunikationen när återkommande designval används. Så kunder lätt kan uppfatta ditt företag på sociala medier, tryck, hemsidor, kampanjer eller annan marknadsföring. 

Det även förenklar arbetet då de olika design valen redan är bestämda och mer tid kan läggas på andra delar av ett arbete. Då du inte behöver fundera på hur något ska se ut. 

Som företag uppfattas du mer professionell om det visuella är enhetlig. Eftersom ditt varför och värderingar kan representeras i ditt grafiska uttryck. Som företag blir du mer trovärdig när all kommunikation hänger ihop.

Vill du ha hjälp med din grafiska profil? Då kan vi på Konverta bistå dig. Se till att ditt företag kommer lyckas i sin kommunikation och ha en enhetlig grafisk profil. Med färger, logga, grafiska element, typsnitt och bilder. Som stämmer överens med vem ditt företag är,

för att nå ut till fler kunder. Tveka inte att höra av dig, så kan vi starta ett samarbete.

Elin Lyckmyr

Art director

Facebook
LinkedIn

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får en riktigt bra upplevelse på vår webbplats. Genom att fortsätta godkänner du detta. Läs mer om du vi behandlar dina personuppgifter.